LogoZavo 4 kl

Op elke campus zijn er overdekte fietsstallingen voorzien waar leerlingen hun fiets veilig kunnen plaatsen. Voor leerkrachten is er een aparte afgesloten stalling. Ook zijn er al enkele oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen. Deze worden in de toekomst nog uitgebreid.

Voor verplaatsingen tussen de campussen kan een leerkracht eventueel gebruik maken van een ZAVO-fiets.