LogoZavo 4 kl

Volgende activiteiten

Geen evenementen

Inschrijvingen 2017

 • Coördinator

  De coördinator waakt over het pedagogisch klimaat op school. Zij waakt over een leerlingvriendelijk schoolklimaat, over het algemeen welbevinden van leerlingen. Centraal daarbij staat de klare, effectieve tweerichtingscommunicatie tussen school en ouders.

  Op didactisch vlak ondersteunt zij de organisatie van het leerinhoudelijk aanbod. Zo is zij verantwoordelijk voor de organisatie van heel wat facetten van het leerinhoudelijk aanbod, zo bvb:

  • praktische organisatie van het dagdagelijkse schoolleven
  • de ondersteuning, realisatie en planning van de VOET,
  • de ondersteuning van de GIP/OCP.
 • Directie

  De algemeen directeur:

   

  De pedagogisch directeur:

   

  De campusverantwoordelijke:

   

  De technisch directeur:

 • Groene Cel

  logo groene celDe groene cel wil ZAVO een groene school...

 • ICT

  ICT speelt op een school die volop inzet op het gebruik van laptops door de leerlingen een belangrijke rol. Naast het onderhoud van het ZAVO-netwerk zorgt ICT ook voor de logistiek achter het laptopproject. Tenslotte organiseert zij opleidingen en bijscholingen voor de leerkrachten om ICT nog meer te integreren in de klas.

 • Laptopdienst

  Speciaal voor de laptops op school biedt ZAVO een héél soepele en uitgebreide ondersteuning aan, zowel voor zaken in garantie als buiten garantie en dit zowel voor software- als voor hardware problemen. Ga daarom bij elk probleem steeds langs het laptopbureau. ZAVO heeft hiervoor een hele organisatie uitgewerkt en werkt samen met een erkende HP verdeler/hersteller. 

  Meer informatie over de laptops vind je hier.

 • Prefect

  De prefect is verantwoordelijk voor de orde en tucht op school. Hij stelt zich op als een vertrouwenspersoon “tussen” de leerlingen, die preventief en via overleg over de goede orde op school waakt. Hij doet dit in eerste instantie door zeer zichtbaar te zijn in de klas, op de speelplaats, in de refter of tijdens de studie.

  Onder het motto van dialoog naar sanctie implementeert hij de socio-emotionele begeleiding in het sanctiebeleid. Wanneer er zich een attitude- of ordeprobleem stelt, is hij het eerste opvangnet: bvb leerlingen die uit de klas gezet zijn, opvangen. Hij werkt preventief door oog te hebben voor conflicten en door direct afwijkend gedrag te gaan onderzoeken of te bespreken in de cel leerlingbegeleiding.

  De prefect is een actief lid van de cel leerlingbegeleiding (wekelijks overlegmoment). Door het feit dat hij dicht bij de leerlingen staat, kan hij vaak nuttige info doorspelen aan de graadcoördinator en het CLB. In samenspraak met deze cel helpt hij mee met de uitwerking van een individueel begeleidingstraject.

  De prefect staat eveneens in voor de organisatie van de verplichte sportactiviteit of het inhouden van de middagpas voor te laatkomers. Hij is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de middagpas en de opvolging ervan. Hij handelt deze zaken administratief af en volgt deze ook op.

  De prefect is één van de belangrijkste pijlers in het sanctiebeleid. Indien een tuchtsanctie aan de orde is (rode sticker) na het krijgen van verscheidene opmerkingen en/of nota’s, bepaalt hij in samenspraak met de klastitularis en/of graadcoördinator de strafmaat. Hij is ook verantwoordelijk voor het uitdelen van de attitudekaart en de (persoonlijke) opvolging hiervan.

 • TIL

  TIL staat voor Traject Individuele Leerbegeleiding. In een beperkt aantal korte sessies worden hier de individuele noden/problemen van een leerling met leerproblemen aangepakt. Dit kan gaan om structurele, organisatorische problemen (boekentas maken, de juiste boeken meehebben,...), problemen met plannen, problemen met het verwerken van de leerstof (samenvatten, mindmaps maken, schematiseren,...). De leerling krijgt tijdens individuele sessies extra hulp en wordt vervolgens gedurende een aantal weken kort opgevolgd. Vaak is dit voldoende om een leerling opnieuw "op de sporen" te krijgen.