LogoZavo 4 kl

 

Je goed voelen op school leidt tot goede resultaten leidt tot je goed voelen op school. Daarom hecht ZAVO veel belang aan een goede communicatie tussen school, ouders en leerlingen.

"Dialoog staat centraal"

Hoe verloopt die communicatie?

 • documenten (agenda, vervoersmap/brieven, rapporten)
 • Smartschool: de elektronische leeromgeving (contact met leerkrachten en directie, skore)
 • oudercontacten
 • telefonisch indien nodig

 

Waar kan je terecht als leerling of ouder met vragen of problemen?

1 - De vakleerkracht
 • studieresultaten
 • houding in de klas 
2 - De klastitularis - de goede huisvader/huismoeder van de klas
 • studieresultaten
 • houding
 • ondersteuning leerlingen bij problemen
3 - Leerbegeleiding
3 - leerlingenbegeleiding
team taal
 • taalbeleid
 • taalbegeleiding op maat van de doelgroepen
coördinator
 • vertrouwenspersoon
 • eerstelijnshulp
 • verantwoordelijke orde en tucht
 • shelter: opvang leerlingen die overstuur zijn
 • communicatie met ouders
TIL-begeleiding
 • begeleiden van leerlingen met specifieke leerproblemen
 • opvolging ontwikkelingsstoornissen
 • leren leren
prefect
 • vertrouwenspersoon
 • eerstelijnshulp
 • verantwoordelijke orde en tucht
 • shelter: opvang leerlingen die overstuur zijn
 • communicatie met ouders
   CLB-medewerker
 • ondersteuning van ouders, leerkrachten en leerlingen
 • vertrouwenspersoon (beroepsgeheim)
 • gespecialiseerde individuele begeleiding
 • wekelijks overleg met coördinator en prefect
4 - Pedagogisch directeur
 
5 - Algemeen directeur