LogoZavo 4 kl

Volgende activiteiten

Geen evenementen

Inschrijvingen 2017

Bezoek de website van onze scholengemeenschap op www.drieklank.be.

Om gestalte te geven aan het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998 hebben de Inrichtende Machten van de scholen Sint-Martinusmiddenschool-Overijse, het Sint-Martinuscollege-Overijse, het GITO-Overijse, het GITO-Tervuren, de middenschool H.-Hartcollege-Wezembeek-Oppem, het H.-Hartcollege-Wezembeek-Oppem en ZAVO-Zaventem besloten de krachten te bundelen en een scholengemeenschap te vormen.

Zo wensen de Inrichtende Machten van deze scholen, samen met de directies en de personeelsleden, de jongeren een weloverwogen, rationeel gespreid en toch voldoende ruim studieaanbod aan te bieden in de eigen regio. Zij willen kwalitatief hoogstaand onderwijs, dat rekening houdt met de nabijheid van de hoofdstad van Europa, waardoor een sterke kennis van vreemde talen noodzakelijk is.

Door een aanbod van zowel algemeen secundair onderwijs, technisch secundair onderwijs, als beroepssecundair onderwijs kan de jongere zijn talenten maximaal ontplooien in de voor hem meest geschikte studierichting. Daarenboven doen tevens alle scholen een beroep op hetzelfde centrum voor leerlingenbegeleiding, zodat de leerlingenori├źntering schooloverstijgend en objectief verloopt. De begeleiding gebeurt niet alleen met het oog op de schoolloopbaan van de leerling, maar ook naar verdere studies en werksfeer toe. Door de samenwerking hoopt men ook de drempel bij een gebeurlijke schoolverandering te verlagen, zodat door leerlingen en hun ouders een voor de hand liggende stap gemakkelijker kan gezet worden.

Dat deze scholengemeenschap netoverstijgend is, zal niemand verwonderen die met de regio bekend is: deze scholen zijn op elkaar aangewezen om een valabel studieaanbod te verwezenlijken. Deze sociale werkelijkheid hebben zij contractueel vastgelegd. Dat elke school hierbij zijn eigenheid zou bewaren, was voor alle partijen een uitgangspunt. Dat de waarden die in de opvoeding worden voorgehouden in de verschillende scholen andere accenten krijgen, blijft essentieel.

De scholen uit de scholengemeenschap hopen op deze manier bij te dragen tot een eigentijds, degelijk uitgebouwd en verantwoord onderwijs voor de regio.